Ogłoszenia

01.02.2021 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animator Sportu na boisko sportowe Orlik 2012 w Wyrzysku oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Osieku nad Notecią działających w okresie od kwietnia 2021 do października 2021 – kliknij tutaj (plik.pdf)

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – bilans jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku – kliknij tutaj (link).

Koronawirus – Informacje – kliknij tutaj (link)

Petycje – kliknij tutaj

14.09.2021 – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na pełen etat od 1 października 2021 r. – pobierz

 • Kwestionariusz osobowy – pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Obowiązek informacyjny – pobierz 

17.10.2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych – przeglądy jednoroczne i pięcioletnie.” 

19.09.2019 – Zarządzenie nr 0030.7.2019 Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie odbitki kserograficznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku kliknij tutaj (link).

09.09.2019 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku i przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji mechanicznej” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

14.06.2019 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Modernizacja (remont) pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

21.08.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

09.08.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

 • Modyfikacja – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Opis projekt budowlany architektura nadbudowa – korekta pokrycia dachu – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Specyfikacje nadbudowy zmian pokrycia – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Nadbudowa segmentu B zmiana pokrycia oferta – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Detale okapu korekta pokrycia dachu – kliknij tutaj (plik.pdf)

31.07.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

30.07.2018 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

17.05.2017 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – kliknij tutaj (plik.pdf)

29.04.2017 OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej” – przetarg – kliknij tutaj (link) oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link). 

20.04.2017 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – kliknij tutaj (plik.pdf)

12.04.2017 – ZMIANA OGŁOSZENIA  o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej”:kliknij tutaj (link)

27.03.2017 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej”:

27.02.2017 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animator Sportu Boiska -Orlik 2012‘’ działającego w okresie od kwietnia do października 2017 r. – pobierz treść ogłoszenia tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx)

26.01.2017 – Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. dla zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30 000 euro – pobierz tutaj (plik.pdf)

29.08.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa hali basenu wraz z niecką basenową” w budynku OSiR w Wyrzysku przy ul. Parkowa 6.  – pobierz tutaj (plik. pdf)

05.05.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaprasza do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane (remont hali basen) Basen Miejski, ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk.

 • Załącznik nr 1 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Załącznik nr 2 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Załącznik nr 3 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Umowa o roboty budowlane – pobierz tutaj (plik.pdf)

22.02.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór dzieci do Szkółki Pływackiej.

 • Regulamin zajęć – pobierz tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx.)  
 • Formularz zgłoszeniowy – pobierz tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx.). 

17.02.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animator Sportu Boiska -Orlik 2012‘’ działającego w okresie od kwietnia do października 2016 r. – pobierz treść ogłoszenia tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx)